Kvinnor på rad på en gata

8 mars – jämställdhet gör världen rikare

Publicerat: 8 mar, 2019

Skolflickor från Norrköping på besök i Gränna. Foto: Calla Sundbeck, som hade sin fotoateljé i Gränna 1892-1930.

Jag läser en rubrik som säger att i världens mest jämställda land får ingen kvinna bli statsminister. Rubriken leker med orden; för visst kan en kvinna i Sverige bli statsminister, men verkligheten är att Sverige är det enda landet i Norden där ingen kvinna varit regeringschef.

Trots att vi firar 100 år av kvinnlig rösträtt kan vi konstatera att den mest jämställda riksdag Sverige någonsin haft tillsattes 2006, för 13 år sedan: då var 47 procent av ledamöterna kvinnor. Nuvarande riksdag: 54 procent män och 46,1 procent kvinnor.

Ingen slump 

Mänskliga rättigheter kommer inte till av en slump, historien visar på långa kamper, mycket lidande och verkligt engagemang som gjort att vi nu kan leva i ett mer jämställt samhälle. Det var kvinnor som Kerstin Hesselgren, som 1922 blev vår första kvinnliga riksdagsledamot av första kammaren, och kvinnorörelsen med 200 lokalföreningar, och cirka 17 000 medlemmar över hela landet, som bland annat såg till att utbilda kvinnor i politiska och sociala rättigheter.

Det dröjde ändå fram till 1970-talet för kvinnor att bli mer jämställda tack vare först särbeskattningen och sedan föräldraförsäkringen.

Syns vi inte finns vi inte

På Jönköpings läns museum vill vi lyfta fram kvinnorna, de som varit väldigt osynliga i historien trots att de utgör halva befolkningen på jorden. De som inte skrivs in i svenska läroböcker i skolan och de som kanske inte stridit vid de stora slagen men väl sett till att hålla samman samhällen och sett till att vi överlevt. Utställningen 100 år av glömska var ett projekt för att göra kvinnor mer synliga i historien. Tillsammans med kvinnor i länet gjordes 25 digitala berättelser som beskriver glimtar ur kvinnors liv. Se filmerna i vår Youtube-kanal.

I samband med utställningen hade vi wikipediakurser för att skriva in fler kvinnor i Wikipedia. En kvinna i länet som gjorde särskilt intryck på mig var hovfotografen Calla Sundbeck från Gränna. I en tid då kvinnor var hårt bundna till hemmet, hade få möjligheter att studera och starta eget, studerade hon till fotograf och startade sedan fotoateljé. Hon drev sin fotostudio under hela sitt liv och blev också hovfotograf. En del säger att det var tack vare henne som Gränna blev känd som sommarstad. Se Calla Sundbecks historia.

Kampen är inte över

Det är svårt att skriva om den 8 mars utan att nämna #metoo, som blev väldigt stort i Sverige, och som kom att handla om alla former av förminskande av kvinnor, inte bara om sexuella trakasserier. Det är som att #metoo väckte oss ur en törnrosadröm, där vi förnöjsamt vilade, och påminde oss om att jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter inte trollats fram genom ett trollspö utan är många människors kamp för en bättre värld. Och en bättre värld behövs, om vi ser på världen idag förstår vi att det finns en hel del saker vi behöver engagera oss i.

Jämställdhet hit och dit, så himla tjatig kanske en del tycker. Men jämställdhet gör världen rikare. Jämställdhet är kampen mot fattigdom, kampen för allas rätt att utbilda sig, rättigheten att vara en fri människa – med allt vad det innebär av åsiktsfrihet och ansvar.

Forskning visar också att jämställda samhällen har mindre förekomst av korruption än andra. Det finns de som förklarar detta med att kvinnor inte vågar ägna sig åt korruption eller inte har tillgång till korrupta nätverk. En annan förklaring kan vara att kvinnor är mer intresserade av en välfungerande välfärd och därför mer angelägna att försvara samhället de lever i. Ett jämställt samhälle visar sig också ha högre grad av harmoni – som är lika med sundare psykisk hälsa.

Kunskap är nyckeln

Vill du bidra till en bättre värld? Kunskap är bästa sättet att bidra. Genom att sätta in fler kvinnor i historien; t ex genom att skriva in kvinnor i Wikipedia eller i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon kan vi få nya förebilder att sträva efter. Titta in på öppet arkiv och se vad människor före dig kämpat för.

Conchi Gonzalez
Fotograf och verksamhetsutvecklare

Fyra kvinnor på en gata i Gränna

Fyra kvinnor med ryggsäck, på Brahegatan i Gränna, på väg Vättern runt. Foto: Calla Sundbeck

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Conchi Gonzalez

Fotograf och verksamhetsutvecklare