Naiv konst – Jönköpings läns museum
Bild på Naiv Konst

Naiv konst

Publicerat: 24 nov, 2017
”Sveriges roligaste museum med Arkiv för naiv konst” Så lanserades den första utställningen av naiv konst då Arkiv för naiv konst inrättades vid Jönköpings läns museum 1971.

Initiativtagare var köpmannen och målaren Axel Bengtsson från Nässjö, som inte bara bidrog med egna konstverk utan också var grundare av en stipendiefond för konststudier och vetenskaplig forskning kring den naiva konsten. Det finns i Småland en stark strömning av folkkonst med rötter i 1600- och 1700-talens fantasieggande kyrkokonst samtida med det frodiga sydsvenska bonadsmåleriet och träsnidade gubbar i vår egen tid. Det var därför naturligt att vid Jönköpings län museum inrätta ett arkiv för att mera varaktigt dokumentera, samla och visa den naiva konstens utveckling främst i Sverige, men även med utblickar över Norden och Europa.

En omfattande bevakning av pressklipp inleddes liksom bilddokumentation av konstverken och insamling av uppgifter om konstnärerna.

”Naiv konst” hette den första stora samlingsutställning som visades under sommaren 1971 med konstkritikern Gunnar Hellman som kurator (utställningskommissarie hette det på den tiden). Den blev en succé och flera separatutställningar följde med bl.a. Axel Bengtsson, gåramålaren Arvid Leonard Stödberg och möbelkonstnären Albert Ernfrid Persson. Till 5-årsjubileet 1975 presenterades utställningen ”Även vi är målare …” med fler än 100 konstnärer från hela Norden.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk