Georg och Hanna Paulis donation – Jönköpings läns museum
Konst av Georg Paulin

Georg och Hanna Paulis donation

Publicerat: 24 nov, 2017
”Vi, Georg och Hanna Pauli, överlämna som gåva ett antal konstverk utförda av oss och andra konstnärer till Norra Smålands konstförening att införlivas i ett blivande Jönköpings konstmuseum under namn Georg och Hanna Paulis donation”. Så inleder Georg och Hanna Pauli sitt gåvobrev 1935, men redan fem år tidigare hade han fattat beslutet att donera delar av sin och hustruns konstsamling till hemstaden Jönköping.

Konstnärsparet Georg och Hanna Pauli tillhörde runt förra sekelskiftet och under det tidiga 1900-talet Stockholms kulturelit och kretsen kring Ellen Key. De omfattade tanken att konsten hade en välgörande inverkan på människan, och att det därför var viktigt att den blev tillgänglig för alla genom monumentalmålningar och offentliga utställningsrum, som museer. Det är mot denna bakgrund Georg och Hanna Paulis donation till Norra Smålands konstförening skall betraktas.

När konstföreningen hade bildats 1927 var syftet att verka för att ett museum skulle byggas i Jönköping och i denna strävan samarbetade man med fornminnesföreningen. Nu fick museitanken stöd av den nya donationen, men det tog tid, och först 1956 kunde arkitekt Gustav Lettströms nya museum invigas.

Georg och Hanna Paulis donation innehåller svensk konst från perioden 1880 till 1930 med tyngdpunkt på sekelskiftet och 1910-talets modernism. En representativ samling av Georg Paulis egna arbeten ingår med bland annat skisser till de kubistiskt inspirerade fresker han 1912?13 utförde för det nyuppförda Per Brahegymnasiet. På 1910-talet var han en livlig förespråkare för den moderna konsten och stödde de unga konstnärerna genom att köpa deras verk. Isaac Grünewalds stora målning ”Fiolspelare” är ett exempel på detta.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder