Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Omslag till Tal Om Läckerheter

Från bokhyllan

Publicerat: 3 feb, 2015

Läcker bok!

Omslag till Tal Om Läckerheter

Jag kallade det läckert, som med ljuflighet retar en frisk människas smak …
Bengt Bergius höll 1780 ett lärt tal i Vetenskapsakademien där han valts till ordförande (preses). Det handlade om allt tänkbart som människor sedan antikens dagar till hans egen tid runt om i världen ätit, njutit och även drogat sig med.
Nu har Kungl. Skogs- och latbruksakademien givit ut detta tal, med noter, kommentarer och fantastiska illustrationer, över 600 sidor läckerheter ..

Jag läser om såcker-lönnen, rutten mays som uppskattas av Canadas Irokeser, elefantäpplen och hottentottfikon, hummer och skallerorm sida upp och sida ner, det tar ju aldrig slut – och möjligen får man göra upp med en vanföreställning att folk förr inte visste så mycket om världen – nog var de globala så det förslog. Och insiktsfulla – tobak, finner Bergius – nyttjar de flesta för att synas karlaktiga!
/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie