"Första Hjälpen" i Pilaboparken – Jönköpings läns museum
teaterkuliss

"Första Hjälpen" i Pilaboparken

Publicerat: 28 nov, 2013

Pilaboparken (Folkets Park) i utkanten av Anneberg härbärgerar en konstskatt av det lite ovanligare slaget. Nämligen i princip kompletta uppsättningar av utsökt målade teaterkulisser. I dagarna har ett tidskrävande och tålamodsprövande arbete påbörjats, med att se över kulisserna och säkra bevarandet.

Kulisser, Pilaboparken. 26 nov (3)

Kulisserna är målade i lim- eller temperafärg på kraftig bomullsväv. Väven har spänts upp på träreglar för golvstående kulisser eller på nät för kulisser som hissas eller rullas från taket. Miljöerna är allt ifrån skogsparti, park, högre ståndsinteriörer, en kyrka med ?glasmålningar? m fl. Kulisserna tillverkades och målades av konstnären A.W. Kahleis, med firma i Stockholm, till ett Föreningshus inne i Anneberg som invigdes 1917. Huset inrymde också Annebergs teater. Sedan Föreningshuset revs i slutet av 1960-talet har kulisserna förvarats i Parkens ?teaterlada?. Delar av dem har använts här under årens lopp, i olika teaterföreställningar, medan andra har stått orörda sedan flytten.

Kulisser, Pilaboparken. 27 nov (11)      Kulisser, Pilaboparken. 26 nov (6)

Teaterladan är i starkt behov av underhåll och Föreningen Pilaboparken är oroliga för kulisserna. Färgen, som är mycket känslig för dels fukt, dels beröring, har nötts och skavts. För några vintrar sedan skadades taket av snötyngd. Några av kulisserna fick då kraftiga fuktskador och på några ställen har det bildats mögel. Dukuppspänningen har släppt på flera ställen och hänger delvis i flikar.

Föreningen har sökt bidrag från Länsstyrelsen i Jönköping för att kunna åtgärda byggnaden och även att kunna göra akutinsatser på kulisserna. I höst har medel skjutits till för en första insats. Konservator har anlitats för att under ett par dagar introducera föreningen att själva kunna utföra de mest akuta insatserna, t ex att fästa upp trasiga dukkanter, att rensa bort smuts från kulissernas baksidor och att försiktigt pensla bort mögel. Detta arbete kan ses som en första hjälpen-insats för att skadorna inte ska förvärras och kommer nu att utföras under vinterhalvåret.

Kulissernas framtid är i dagsläget ganska osäker, men förhoppningen är att de ska kunna få finnas kvar i Pilaboparken. Och helst i en upprustad Teaterlada.

Ninni Ekre

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.