En dag på jobbet... – Jönköpings läns museum

En dag på jobbet…

Publicerat: 4 apr, 2013

Igår var jag på slutbesiktning i Nydala kyrka, man har bytt system för styrningen av värmen. Elbesiktningsmannen kontrollerade funktionen och jag kontrollerade i princip att ledningsdragningarna och placering av don var utförda i enlighet med överenskommelse och så diskret som möjligt. Ett enkelt och relativt okomplicerat ärende i raden.

Men när man ser sig omkring i en kyrkobyggnad så finns alltid så mycket annat att reflektera över. Här är några ögonblicksbilder.

Idag talar vi ofta om särskrivning som ett växande problem, då kan ett sådant här exempel ge perspektiv på frågan…

ringning

En annan bild som också ger perspektiv. I Nydala kyrka verkar en sedvana ha utvecklats, man gör en notering på väggen i elcentralen vid särskild klockringning. Klotter, kan man kanske i ett första snabbt ögonkast reducera det till, men när man läser så knyter det sig i hjärtetrakten. Bland nyårsringningarna finns också tragedierna i folkhemmet, ”Ringer för Olof Palme” står det på ett ställe, på ett annat ställe kan man läsa ”Ringer för Estonia”. Noteringar som ger en bild av allvarliga och omskakande samtidshändelser och som sätter den nära historien i ett sammanhang. En enkel men viktig samtidsdokumentation.

Men personalen i Nydala kyrka har också humor, i elskåpet hittade vi detta klipp.

svalosande predikan

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.