Bland sockenmagasin och loftbodar i Jönköpings län 2 – Jönköpings läns museum
Spannmålsboden i Jönköpings Stadspark

Bland sockenmagasin och loftbodar i Jönköpings län 2

Publicerat: 21 aug, 2014

En faluröd SvalgångsbodSvalgångsbod, Muntarpsboden, 1700-tal, från Muntarp, Vallsjö socken, Sävsjö kommun. Flyttad till  Sävsjö hembygdsgård 1927. I svalgångsöppningen finns svarvade dockor och den nedersta stocken har dekorativa utskärningar. Bottenvåningen har varit visthusbod och den övre våningen sädesmagasin.

Loftboden

Loftbodarna har främst använts som magasin för säd och andra livsmedel, men på många håll har loftet använts som sovloft för pigor och drängar, särskilt i äldre tid och då främst under sommartid. Loftboden har jämsides med bostadshuset varit den viktigaste byggnaden på gården. Den har varit en stolthet för gården vilket man kan se på byggnadens  utformning med dekorativa detaljer, som i exempelvis med vackert svarvade dockor i svalgångens öppning.

De hundratalet hembygdsgårdar  som finns i Jönköpings län har bevarat 94 bodar, varav 20 är svalgångsbodar och 21 utskottsbodar, d v s där långsidan är utkragad men utan svalgång.

Spannmålsboden i Jönköpings StadsparkSvalgångsbod, troligen 1600-tal. Den är ursprungligen från Stora Tofta, Flisby socken, Nässjö kommun och flyttades till Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark 1904.

Svartvitt foto på Hembygdsparken på GrännabergetHembygdsparken på Grännaberget, Gränna socken, Jönköpings kommun. Troligen 1600-talets senare del. Tillsammans med enkelstugan och boden flyttades dessa till Grännaberget 1919. De har utgjort byggnader till pappersmästarbostället i Röttle by.

Svartvitt foto på en svalgångsbodT v svalgångsbod, två våningar, troligen 1600-tal flyttad till Frinnaryds hembygdsgård 1940. Frinnaryds socken, Aneby kommun.

Svartvitt foto på en svalgångsbodSvalgångsbod, troligen 1700-tal, flyttad från Svanabod, Öreryd socken, Gislaveds kommun. Den förvaltas av Wallgårda hembygdsförening, Norra Unnaryds socken, Jönköpings kommun.

Svartvitt foto på Bellö hembygdsgårdBellö hembygdsgård, Bellö socken, Eksjö kommun. Från vänster utskottsboden, daterad 1682, från Ugglarp, hitflyttad 1923, enkelstuga, troligen 1700-tal, från Målabacken, Målen, hitflyttad 1925 och svalgångsboden, två våningar,troligen 1700-tal, från Källstorp, Edshults socken, hitflyttad 1933.

Margaretha Engstedt

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk