Utbud – Jönköpings läns museum

Utbud

Vi erbjuder visningar och program som utgår från läroplansmålen inom en rad olika ämnen, för förskola, grundskola gymnasium samt vuxenutbildning. Vid önskemål anpassar vi visningar för elever med särskilda behov. Föremål och funktioner för ökad tillgänglighet finns samt visningar på lättare svenska.

Vi arrangerar även lärarfortbildningar. Håll utkik här på hemsidan och prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att inte missa ett av dessa tillfällen, de är kostnadsfria och öppna för alla.

Med fokus på värdegrund utgår vi från konst och historia, där mänskliga rättigheter, barnkonventionen och de Globala målen finns med som en naturlig del i alla våra visningar och program.

Kampen i Tiden

År 4-9 + Gy


Fem ungdomar med surfplattor i händerna står samlade, i bakgrunden en himmel i rosa och lila toner och ett skogslandskap

Utställningen är spelbaserad och interaktiv där eleverna tillsammans får lösa olika uppdrag, utmaningar och navigera genom berättelser om kunskap, arbete, kropp, plats och makt.

I utställningen tas ämnen upp som berör och belyser olika frågor som tar sitt avstamp i globala målen och mänskliga rättigheter. Boka en spelvisning!

Följa John

År F-3


Följa John - en utställning på Jönköpings läns museum

Låt eleverna uppleva konsten i John Bauers förtrollade sagovärld och utforska hans stora bildskatt. Beroende på ålder anpassar vi temat för visningen. Vi utgår från sagorna och hur de kan lära oss hur vi ska vara mot varandra.

Vi studerar tillsammans John Bauers konstverk och för de som önskar så blir det givetvis ett besök i Sagogarderoben.

Minnen, människor, platser

År 4-9, Gy + Vux


Föremål och montrar skymtar i en stor, ganska mörk lokal

Här hittar du Jönköpings historia från att staden grundades fram tills idag. Visste du att det har funnits ett slott i Jönköping och vad betyder egentligen Smålands Jerusalem?

Välj perspektiv i det som finns representerat i utställningen utifrån det ni studerar för tillfället. Det går även bra att applicera teman ur ett bredare perspektiv, som länets eller Sveriges historia – eller varför inte en viss tidsepok.

Viktors värld och verklighet

År 7-9, Gy + Vux

Foton och en statyett av Viktor Rydberg skymtar i utställningsmonter

I utställningen får du uppleva Viktors Rydbergs värld och verklighet. Du får följa hans livslånga strävan efter kunskap och bildning. Från barndomens första lyckliga år, då katastrofer slår hans värld itu, till vuxenlivets yrkeskarriär och författarskap.

I utställningen presenteras Viktors idévärld och författarskap i ord, ljud och bild. Här möter du en förkämpe för jämställdhet och mänskliga rättigheter och vi samtalar om vikten att göra det rätta mot andra trots dåliga förutsättningar.

Normstorm

År 4-9 + Gy


Normstorm.

Återkommande tillfällig utställning. Varför gör vi som vi gör och vad är en norm egentligen? Hur kan vi förändra våra sätt att tänka och handla på? Tillsammans funderar vi över vad som har förändrats över tid. Utställningen bygger på verk som elever från högstadieskolor och gymnasium har skapat.

Järnålderspärlan

År 2-5


Svärdshandtag efter konservering

Fördjupa dig i järnåldern. Här utgår vi ifrån boken Järnålderspärlan där du får följa flera olika karaktärer och genom deras berättelser och bokens fakta får vi veta mer om hur det kunde vara att leva under järnåldern.

Om ni väljer visning och workshop så kommer vi även att arbeta praktiskt i vår verkstad. Under denna visning får du diskutera omkring hur livet kunde se ut under denna tid jämfört med idag.

Boken Järnålderspärlan är utgiven av Jönköpings läns museum.

Jönköpingskravallerna

År 7-9 + Gy + vuxenutbildning


Vi undersöker hur tidningarna beskriver Jönköpingskravallerna. I Jönköping fanns en stor grupp resande på Öster vid denna tid. Vi tittar på resandefolkets historia och motsättningarna med övriga samhället.

Kulmen för motsättningarna sker vid kravallerna 1948. Vi diskuterar kring det som hände och hur det dokumenterades. Vems berättelser fick företräde och vems röster fick höras?

Profilbild av Josefine Ottosson

Josefine Ottosson

Museipedagog