Torpet blev ett gravfält – Jönköpings läns museum

Torpet blev ett gravfält

Publicerat: 5 okt, 2016
Vid den arkeologiska förundersökningen inför ombyggnaden av väg 26/47 skulle vi i som sista åtgärd undersöka torpet Hundåsen nära Mullsjö i våras. Det slutade inte riktigt som vi förväntat oss.

Det finns uppgifter om torpet på en rågångskarta från 1749 och det  var detta vi utgick från till en början. Det exakta läget är dock inte angivet, vilket har fått till följd att den ansamling av stenar som låg invid vägen en gång i tiden blivit registrerat i fornlämningsregistret som ett torp. Det var ett misstag skulle det visa sig. När vi började med avschaktningen av växtligheten och mossan märkte vi att något inte stämde. Inget överensstämde med hur torplämningar brukar se ut. Ganska snart insåg vi att det istället var något helt annat vi hade att göra med, nämligen ett gravfält från äldre järnåldern!

Nu i höst genomför vi en arkeologisk undersökning av gravfältet vilket vi nu vet består av en treudd, en domarring och ytterligare tre till fyra stenkonstruktioner. Utifrån tidigare undersökta gravfält i länet kan vi sannolikt datera det till 300-500 e.Kr. I en av gravarna har vi hittat en fibula, ett slags brosch, som vi typologiskt kan datera till sent 400-tal eller tidigt 500-tal.

Undersökningen kommer att pågå under oktober månad och sannolikt kommer vi att hitta fler spännande fynd som kan berätta om människor och traditioner i området. Mer information om grävningen kommer fortsättningsvis på länsmuseets hemsida.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Jörgen Gustafsson
Jörgen Gustafsson

Arkeolog


Bilder

På andra sidan en bilväg syns en liten kulle och bakom den skog. I förgrunden syns en blåvit vägskylt med innehållet Rastplats Risbro, Informationsplats Hökensås 1 km. latsen för gravfältet innan avverkning och schaktning. På den lilla höjden mitt i bilden trodde man att det låg ett torp men efter en dags undersökning kunde vi konstatera att det egentligen rörde sig om något helt annat.
Gravfältet fotograferat från ovan. Längst ner till höger kan man se treudden och ovanför denna ligger domarringen.