M-ARK-möte – Jönköpings läns museum
En kvinna sitter på knä och gräver i en grop. Runt omkring henne ligger en spade och plastfickor.

M-ARK-möte

Publicerat: 12 nov, 2014

Branschorganisationen M-ARK:s årsmöte

Nu på torsdag-fredag den 20-21 november samlas närmare hundra arkeologer på Jönköpings läns museum. De ska delta i Museiarkeologiska branschorganisationens (M-ARK) årsmöte och kommer bland annat diskutera hur man arbetar publikt med arkeologi.

Sedan fem år tillbaka är ett tiotal länsmuseer sammanslutna i M-ARK. Ett av organisationens huvudsyften är att skapa en uppdragsarkeologi som är långsiktigt hållbar och utvecklingsorienterad. Det ska lägga grunden för en verksamhet med både regional förankring och överregionala styrkor.

M-ARK vill  främja utvecklingen av uppdragsarkeologi som bedrivs inom eller i anslutning till lokala och regionala museiinstitutioner i Sverige. Det sker genom samverkan inom exempelvis forskning, publikt arbete och omvärldsanalys.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder