Länsmuseet på riskkonferensen U-Score – Jönköpings läns museum

Länsmuseet på riskkonferensen U-Score

Publicerat: 18 apr, 2016

Riskbemötande och historiska erfarenheter i dagens städer

Att bedöma och bemöta de riskscenarion som uppkommer till följd av klimatförändringar och miljöförstöring är en av vår tids stora utmaningar. Som ett led i detta livsviktiga arbete bedriver UNISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) i Geneve och EU ett gemensamt projekt kring våra europeiska städers motståndskraft inför naturkatastrofer.

Fem pilotkommuner i Sverige (Jönköping och Arvika), Storbritannien (Salford och Stoke-on-Trent) och Portugal (Amadora) deltar tillsammans med Portugals civilskyddsmyndighet (ANCP), UK Cabinet Office och svenska MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Inom ramen för kampanjen Making Cities Resilient sker arbetet med att utveckla ett verktyg som mäter städernas insatser för katastrofriskreducering och anpassning till klimatförändringar. Avsikten är att ge rekommendationer till andra europeiska städer och att ta fram underlag för handlingsplaner som ökar motståndskraften mot katastrofer. I projektet medverkar även den privata sektorn genom IBM och AECOM.

Pilotprojektets avslutande workshop hölls i Jönköping den 7-8 april med Räddningstjänsten som lokal arrangör. I mötet Managing Urban Risks in Europe: implementation of the City Disaster Resilience Scorecard (U-SCORE) deltog även delegater från Jordanien och Libanon. Liksom länsmuseet. Vårt föredrag When an Asset Becomes a Curse. Isostatic uplift and 17th century military planning ? causes for the flooding of a historic Swedish town visade hur snabbare landhöjning I Vätterns norra ände får sjön att sakta vandra söderut med långsiktiga resultat för Jönköpings innerstad. Samt hur en militärt baserad stadsplanering för fyrahundra år sedan skapar svåröverskådliga problem i nutida stadsmiljö. Historien påverkar vår vardag!

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Många människor står vid ett stup i torrt gräs och tittar ut över en sjö. U-Scorekonferensen besöker Rosenlundsbankarnas naturreservat och beskådar den pågående erosionen. Foto: Jönköpings läns museum
U-Score – den tredje internationella workshopens deltagare. Räddningstjänst från Europa och Mellanöstern plus en lokal arkeolog. Foto: Räddningstjänsten i Jönköpings kommun
Rustad för det värsta. Översvämningsskydd demonstreras. Foto: Räddningstjänsten i Jönköping