Kalaset kan börja av konstnären Axel Bengtsson – Jönköpings läns museum