94ade-11guldgubbe1foto-tif – Jönköpings läns museum