Rådgivning till länets hembygdsrörelse

Länsmuseet ger service och råd till länets hembygdsrörelse. Använd museets samlingar och resurser för att söka kunskap och inspiration på egen hand.

i Information


Kontaktuppgifter
Patricia Hallman

Verksamhetsutvecklare interaktion