Vattendroppe ligger på ett grönt blad

FORMSTARK 2023

Utställningen FORMSTARK 2023 lyfter fram verk och skapandeprocesser av unga kreatörer från hela länet.

Utställningsidén är ett samarbete mellan Jönköpings läns museum och Region Jönköpings läns feriepraktikprogram Kultursommar. Genom en kulturinriktad feriepraktik har unga från Jönköpings län under sommarmånaderna fått möjligheten att prova på hur det är att arbeta inom konstområdena dans, film, konst och slöjd. Ungdomarna har fått handledning av professionella yrkesverksamma pedagoger inom respektive konstområde.

Konstpraktikanterna har under sina veckor även haft i uppdrag att kurera utställningen FORMSTARK 2023.

Dans

Under danssommar fick ungdomarna testa olika dansstilar och utforska sitt eget skapande individuellt och i grupp. Ungdomarna arbetade tillsammans fram ett dansverk på temat normer som de framförde på museet under sina sista praktikdagar. Handledare var danspedagog Moa Möller som gav ungdomarna olika verktyg för skapande och guidade dem genom skapandeprocessen.

Film

Under filmsommar fick ungdomarna en inblick i filmskapandets värld. Under handledning av Jimi Vall Peterson, professionell filmare, lärde sig ungdomarna grunderna i filmskapande; manus, berättande, regi och filmteknik. De arbetade sedan självständigt under sommaren, med målet att visa sina färdiga filmer i en biosalong i slutet av sommaren.

Slöjd

Under slöjdsommar fick ungdomarna kunskaper i olika tekniker och material inom slöjd. Tillsammans med flera olika handledare fick ungdomarna bland annat testa på att jobba med trä och täljning, och kunskap i att lappa och laga.

Fri konst

Under inriktningen fri konst fick ungdomarna testa olika material och tekniker på Jönköpings läns museum. Handledda av Vera Zherdev och Linnéa Bertlin, båda pedagoger på museet, har ungdomarna fått testa på olika konstformer och även fått inspiration av museets verksamhet och roll som kulturförmedlare. I sitt uppdrag fick de även planera och kurera utställningen FORMSTARK 2023.

 

Foto: Saga Grossman

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Klocka ikon
Öppettider Följer museets öppettider
Kalender ikon
Startdatum: Lördag, 16 sep, 2023
Klocka ikon
Starttid: 13:00
Kalender ikon
Slutdatum: Söndag, 15 okt, 2023
Plats ikon
Plats: Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice

Logotyp för Jönköpings läns museum
Vera Zherdev

Museipedagog och producent