En runsten ute i skogen och ett bokuppslag med en tecknad runsten

Arkeologidagen: Digital runstenssafari

Häng med på en filmad runstenssafari i länet. Vi stannar till vid ett urval runstenar, bland annat den berömda Forshedastenen, som berättar om händelser i Finnveden och Skåne och vid Nävelsjöstenen, som restes till minne över Gunnar som dött på resa och begravts i Bath i England. Våra arkeologer berättar om runstenarna – varför de restes, varför de står där de står och om ristningarnas betydelse.

Filmen publiceras i vår YouTube-kanal och kommer att visas här på vår webbsida. Obs! Arrangemanget är enbart digitalt.

 

Guide till 50 av länets runstenar

Museets årsbok 2002 handlade om runstenar i Jönköpings län. Boken innehåller 18 artiklar som belyser runstenar och runstensresande ur olika perspektiv. Dessutom finns en guide till närmare 50 av länets runstenar som finns att bese ute i landskapet. De återfinns längs vägar, i skogsmark, några står på privata tomter och några finns inmurade i kyrkor. Alla bär de på en intressant historia. Årsboken är numera slutsåld, men guidedelen finns nu tillgänglig som pdf .

Lästips:

Agertz, Jan & Varenius, Linnéa (red.) (2002). Om runstenar i Jönköpings län. Jönköping: Jönköpings läns museums årsbok Småländska kulturbilder 2002.
Guidedelen finns att ladda ner här.

Kinander, Ragnar (red.) (1935-1961). Sveriges runinskrifter [Elektronisk resurs] Bd 4 Smålands runinskrifter. Stockholm: Almqvist & Wiksell international.
Tillgänglig digitalt: http://litteraturbanken.se/forfattare/KinanderR/titlar/SmalandsRuninskrifter/info

Göransson, Johan (1750). Bautil, det är: alle Svea ok Götha rikens runstenar, upreste ifrån verldenes år 2000 til Christi år 1000; för detta, efter glorvördigast i åminnelse konung Gustaf Adolfs ok konung Karl XI:tes befallning afritade ok til största delen: uti former inskurne; men nu, efter vår allernådigaste konung Fridrich I:stas befallning ok riksens högloflige ständers begäran, med några anmärkningar utgifne af Johan Göransson. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1750.. Stockholm.
Tillgänglig digitalt: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-181160

Om Arkeologidagen

Arkeologidagen är en nationell temadag som arrangeras runt om i  Sverige varje år, i år den 30 augusti. En mängd aktiviteter som knyter an till temat arkeologi och kulturhistoria finns att ta del av. Under rådande Coronapandemi arrangeras i år flera digitala arrangemang.
Läs mer om vad du kan ta del av under Arkeologidagen, sorterat efter landskap.

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: Söndag, 30 aug, 2020
Klocka ikon
Starttid: 08:00
Varaktighet ikon
Pågår ca: 12 timmar
Plats ikon
Plats: Obs! Arrangemanget är enbart digitalt.

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef