En grå dopfunt med mönster, frilagd mot enfärgad bakgrund.

Allt det som var heligt ligger nu under vatten

Någonstans på botten nära Vätterns södra spets ligger en översvämmad kyrkoruin. Den bevarade dokumentationen av Sanda Kyrkas historia är fragmenterad och begränsad. 

I arkiv och historieböcker återfinns olika versioner av kyrkans tillblivelse och avveckling. Sanda socken fördelades på intilliggande socknar. Kyrkan avsakraliserades och de tidigare heliga objekt som ansågs vara av värde såldes som bruksföremål. Kyrkan lämnades att förfalla och så småningom översvämmas. Under 1858 publiceras Ebba Folkunge – Historisk Romantisk Berättelse som följetong i Jönköpingsbladet. Berättelsen är skriven av Johan Nyberg och skildrar kyrkan och dess omgivningar under 1400-talet.

I utställningen Allt det som var heligt ligger nu under vatten har konstnären Lina Lundquist skapat en fiktiv fortsättning på berättelsen, som utspelar sig i en framtid då hela Huskvarna är översvämmat. Här presenteras en samling verk som undersöker relationen mellan språk, bild och materiella narrativ samt hur dessa speglar samhälleliga och politiska strukturer. Plats och historia medieras genom text, bild och minnen. Vissa blir del av en vedertagen historieskrivning, andra lämnas utanför. Vad kan vi lära genom att studera sådana konstruktioner? Vilka är de givna, ofta osynliggjorda ramarna och hur kan vi föreställa oss möjliga alternativ?

I delar av utställningen har Lina Lundquist samarbetat med Sebastian Dahlqvist. Han är uppvuxen i Jönköping och baserad i Stockholm samt Malmö, där han arbetar som konstnär och curator.

Lina Lundquist är född 1992 och uppvuxen i Huskvarna. Bosatt och verksam i Stockholm där hon studerar vid Kungl. Konsthögskolan.

Folder Allt det som var heligt ligger nu under vatten (pdf)

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Klocka ikon
Öppettider Följer museets öppettider
Kalender ikon
Startdatum: Söndag, 1 nov, 2020
Kalender ikon
Slutdatum: Fredag, 20 nov, 2020
Plats ikon
Plats: Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
medarbetare
Jonas Nilsson

Verksamhetsutvecklare, konst