”Verklighetens” folkdräkt

Behövs folkdräkten idag och hur ska den i så fall se ut?

?Verklighetens? folkdräkt bygger på idén att skapa egna ?folkdräkter?. Inte i en traditionell benämning utan utifrån ett eget fritt konstnärligt tankesätt. I utställningen medverkar åtta konstnärer från konstnärsgruppen ArtMobile.

Ordet folkdräkt har påverkats av över 100 års åsikter, värderingar och fördomar – Den schablonbild av ett nationalromantiskt bullerbyliv som präglat vår uppfattning av folklighet ligger som ett raster över verkligheten och förhindrar en sannare bild av allmogens klädsel i det förindustriella Sverige. De folkliga dräkter som funnits har oftast varit allmogens sätt att tolka det samtida modet och det som
har påverkat utvecklingen av dem har varit materialtillgång, sömnadskunskaper och ekonomi.
Därför har dräkterna har aldrig varit statiska utan varit i ständig förändring.

I utställning har ArtMobile reflekterat över begreppet folkdräkt och utvecklat olika idéer utifrån det.

ArtMobile är en konstnärsgrupp som driver ett mobilt galleri för samtida konst i Västerås. ArtMobile vill lyfta fram olika former av konstnärliga uttryck med öppenhet mot andra konstformer.

Konstnärsdate – 13 okt kl. 13

Möt Anna och hennes berättelse om förhållandet till folkdräkten – från barndomens barndräkt till  mormoderns storbröstade variant och de många resor i olika delar av världen i vuxen ålder, där mötet med andra dräktkulturer förändrade Annas syn på folkdräkt och identitet.

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: Fredag, 5 okt, 2018
Plats ikon
Plats: Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
medarbetare
Jonas Nilsson

Producent konst