Modern stig i medeltida hålväg.

Vandring i Vattenledningsparken och Hålvägar

Välkommen till Vattenledningsparken där du kommer att guidas av arkeolog Kristina Jansson från Jönköpings läns museum och Bo E Karlson från Gudmundsgillet.

Bland alla stigar som går kors och tvärs runt Åsendammen i Vattenledningsparken, ligger ett antal ?fornlämningsdoldisar?. Ofta tänker man inte på dem i första taget. Det rör sig om ett nästan kilometerlångt färdvägssystem med dikesliknande hålvägar, som syns bäst där marken sluttar. Hålvägarna har rötter i medeltidens ridstigar och på sina håll används de än i dag. På vandringen följer vi några av hålvägarna och får veta mer om deras historiska bakgrund, av arkeolog Kristina Jansson.

Bo E Karlson visar Jönköpings första vattenverk från 1860-talet med dammar och ledningssystem.

Vattenledningsparken sydväst om staden vid Mariebo är ett natur ock kulturminne av unikt slag. Där Junebäcken kastar sig ned mot staden från höjderna kring Åsens gård anlades stadens första vattenverk på början av 1860- talet. Äntligen fick stadsborna rent vatten i ledning för hushåll och brandposter. Staden blev nu mycket hälsosammare att bo i. Anläggningen är mycket välbevarad. Den består av en övre mycket stor vattensamlingsdamm med höga stenmurar. Den nedre delen har tre stora filterdammar med fontäner. Från dessa gick rörledningar ned till stadens gator. I början av 1900- talet anlades flera nya vattenverk och idag är Häggeberg med vatten från Vättern det största sedan många år. Vattenledningsparken var ett populärt utflyktsmål redan på 1860- talet. Parken rustades upp på 1980- talet och ingår nu i ett värdefullt naturområde med lämningar av äldre vägsystemet. Från området finns det mycket fina utsikter över Jönköping och Södra Vätterbygden.

Samling vid parkeringsplatsen i Vattenledningsparken. Robusta skor är att föredra.

Foto överst på sidan: Modern stig i medeltida hålväg   

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: Torsdag, 19 sep, 2019
Klocka ikon
Starttid: 17:30
Varaktighet ikon
Pågår ca: 2 timmar
Organisatör ikon
Arrangeras med: Gudmundsgillet
Plats ikon
Plats: Vattenledningsparken, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Kristina Jansson

Arkeolog