Stol i rum där ljus kommer in från fönster

OBS, inställt! SAMTAL – ett samtal i absolut mörker

OBS! Detta evenemang är tyvärr inställt pga sjukdom.

”SAMTAL – ett samtal i absolut mörker” är en performance där femton personer guidas genom ett tre timmar långt samtal. Som besökare leds vi in i ett mörkt rum, där ett bord står dukat med mat och dryck. Med hjälp av ljud och instruktioner vägleds vi sedan genom ett ovanligt sätt att prata med varandra – utan att se varandra, eller uttala varandras namn. Samtalet inleds med frågan ”Var är vi nu”, som sedan övergår i en allmän diskussion om den tid vi befinner oss i.

Samtalet skapas tillsammans av alla som deltar – utan förutbestämda roller eller mål. I mörkret prövas lyssnandets och samtalets  invanda former. Vilka blir vi, och hur samtalar vi, i blickarnas frånvaro?

Samtalet guidas och modereras av Frida Sandström.

Det är möjligt att avbryta samtalet innan sessionen är över och det är även möjligt att delta utan att tala själv. Men kom i tid! Det går inte att gå in efter utsatt starttid.

All mat som serveras är vegetarisk.

Samtalet dokumenteras inte.

Samtalet den 11 december kommer hållas på svenska och samtalet den 12 december på engelska.

”SAMTAL – ett samtal i absolut mörker” är ett verk av Frida Sandström i samarbete med Viktor Sandström. Det producerades ursprungligen av Skogen i Göteborg och har hittills presenterats på Skogen, Göteborgs konsthall och på DOCH – Stockholms konstnärliga högskola.

Frida Sandström arbetar i gränslandet mellan konstkritik och pedagogik, med fokus på skrivande och performance. Hon är del av föreningen Anrikningverket som producerar Norbergfestival och ingår i konsttidskriften Palettens redaktionsgrupp. Frida skriver återkommande för svenska kulturtidskrifter och dagspress.

Viktor Sandström är kompositör och ljuddesigner, med en bred bakgrund inom elektroakustisk, improvisations- och klassisk musik. Viktor har framförallt arbetat med musik för teater och performancekonst, utöver sin egen musik som rör sig mellan instrumentalmusik, akusmatisk musik och ljudinstallationer. Viktor är även verksam som frilansande producent och studiotekniker, senast på uppdrag av Stadsteatern i Göteborg. Frida Sandström och Viktor Sandström samarbetar sedan 2014.

CONVERSATION – a conversation in absolute darkness is a performance where fifteen people are guided through a three-hour long conversation. Participants are led into a dark room, where a table is laid with food and drink. With the help from sounds and instructions they are guided through an unusual type of conversation – without seeing each other or mentioning each other’s names. The conversation starts with the question “Where are we now?”, which throughout the session develops into a general discussion about our current times.

The conversation is created by all the participants – without predetermined roles or goals. The darkness challenges our habitual forms of listening and talking. Who are we and how do we talk, in the abcense of the eyes of others?

The conversation is guided and moderated by Frida Sandström.

It is possible to leave the conversation before the session ends, and it is also possible to take part without talking. But do arrive in time! It is not possible to enter after the stated starting time.

All the food that is served is vegetarian.

The conversation is not documented.

The performance on 11 December will be in Swedish, and the performance on 12 December will be in English.

“CONVERSATION – a conversation in absolute darkness” is a work by Frida Sandström in collaboration with Viktor Sandström. It was originally produced by Skogen in Gothenburg and has so far been presented at Skogen, at Göteborgs konsthall at DOCH – Stockholm University of the Arts.

Frida Sandström works in the intersection between art criticism and pedagogy, with writing and performance at its core. She is part of the cultural association Anrikningverket, which organises the annual Norbergfestival. Frida is also part of the editorial group behind Paletten Art Journal and is a regular contributor to Swedish cultural journals and daily newspapers.

Viktor Sandström is a composer and sound designer, with a broad background within electroacustics as well as improvisational and classical music. He has worked especially with music for theatre and performance art, above his own music which moves between instrumental music, acousmatic music and sound installations. Viktor Sandström also works as a freelance producer and studio technician, most recently at Gothenburg City Theatre.

Frida Sandström and Viktor Sandström have collaborated since 2014.

Foto: Frida Sandström

För att föranmäla dig eller din organisation till denna händelse, hör av dig till kontaktpersonen!

Information
Biljett ikon
Kostnad: 150 kr
Kalender ikon
Startdatum: Tisdag, 11 dec, 2018
Klocka ikon
Starttid: 16:00
Varaktighet ikon
Pågår ca: 3 timmar
Plats ikon
Plats: Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Conchi Gonzalez

Fotograf och verksamhetsutvecklare