Ett porträtt av Anna Andreasson utomhus i en grönskande omgivning

Onsdagskväll med museet: Anna Andreasson Sjögren

Medeltidens trädgårdar – verklighet och föreställningar

Idag blir den traditionella bilden av medeltida trädgårdsodling alltmer ifrågasatt. I takt med att forskningsfältet växer presenteras nya resultat inom områden som arkeologi, historia, språk, konst och botanik.

I sitt avhandlingsprojekt Medeltidens trädgårdar – verklighet och föreställningar gör Anna Andreasson Sjögren en ansats att ge en ny bild, genom att försöka spåra och studera den medeltida trädgårdsodlingen med hjälp av såväl arkeologiska som traditionellt historiska källor, som text och bild.

Trädgårdsodling är ett stort och brett ämne. Det berör symbolik, sociala och kulturella uttryck, såväl som produktion och ekonomi, mat och hälsa, textil och färg.

Är du nyfiken på hur medeltida trädgårdar såg ut och vad som faktiskt odlades i dem? Eller på vad medeltida trädgårdar och annat grönt kulturarv har för betydelse för oss idag? Anna Andreasson Sjögren berättar om den nya kunskapen, och tar även steget till frågan om hur vi kan diskutera trädgårdar och kulturlandskap utifrån hållbarhetsperspektiv.

Om föreläsaren

Anna Andreasson Sjögren är doktorand vid Stockholms universitet. I grunden har hon en magisterexamen i arkeologi och en examen från Kulturvetarlinjen vid Göteborgs universitet. Hon har också studerat medeltidsarkeologi, konstvetenskap, trädgårdshistoria och botanik.

Hon har arbetat som arkeolog och antikvarie på Malmö Kulturmiljö i Skåne, och sedan med odlade växter på Centrum för Biologisk Mångfald och programmet för Odlad Mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Efter det fortsatte hon som konsult med inriktning på trädgårdsarkeologi, kyrkogårdshistoria och grön kulturmiljövård.

Anmälan/Livesändning

Anmälan för att delta på plats görs på vår bokningssida. Vi bjuder på dryck och snacks.

Livesändningen nås här på vår webbplats, på utsatt datum och tid. Ingen föranmälan behövs för livesändningen.

Evenemanget filmas
Jönköpings läns museum gör ofta foto- och filmdokumentation under aktiviteter och evenemang. För att kunna informera om vår verksamhet ber vi därför om ditt samtycke att publicera bilder/filmer där du syns. Samtycke görs i samband med anmälan. Ditt namn kommer inte anges och vi använder bilder och filmer på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.


Onsdagskväll med museet – länsmuseets föreläsningsserie

Sista onsdagen varje månad kl 17:30-18:30 i Röda salen och via livesändning. Vi bjuder in föreläsare från hela Sverige för inblickar och utblickar i olika ämnen. Välkommen att fascineras och inspireras på olika sätt – digitalt eller på plats i museets härliga atmosfär!

 

Foto överst: Niklas Björling

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: Onsdag, 25 maj, 2022
Klocka ikon
Starttid: 17:30
Varaktighet ikon
Pågår ca: 1 timmar
Plats ikon
Plats: Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice