Gravstenar på en kyrkogård.

Kulturvandringar i länet och staden

I vår serie med guidade kulturvandringar berättar vi historien bakom kulturmiljöer och byggnader runtom i Jönköpings län.  Vi arbetar med att bevara och berätta om kulturminnen och kulturmiljöer som finns omkring oss. Vi medverkar även till att de används och utvecklas på ett sätt som är förenligt med deras värden. Kulturmiljön bidrar till en god livsmiljö och betraktas idag som en värdefull tillgång för samhällets utveckling – inte minst inom turism och besöksnäring.

Museet har också den viktiga uppgiften att dokumentera och forska om länets kulturarv och att göra denna kunskap tillgänglig. Idag arbetar länsmuseets arkeologer, byggnadsantikvarier, kulturgeograf och konservatorer med största möjliga helhetssyn på kulturmiljön. Vi vill vara en kunskapsbank för alla och presenterar våra resultat på många olika sätt, bland annat genom rapporter, böcker, visningar, bloggar och sociala medier. Samtliga vandringar är gratis och ingen anmälan behövs. Vandringarna tar mellan en och två timmar. Följ länken till de enskilda kulturvandringarna för att se karta till platsen.

Säby sockencentrum och Säbydalen – landskapet som bytte riktning

Arkeologidagen söndag 26 augusti kl 13
Landskap är i ständig förändring, men på vissa ställen är förändringarna mer genomgripande än på andra. De äldre kartorna visar oss ett helt annat landskap kring Säby by än det vi hittar idag. I dalen har många strukturer levt kvar fram till nutid, men vad fanns här innan sätesgårdarnas tid? Genom äldre kartor och vandring i området försöker vi hitta spåren efter det gamla i det nya. Guide: Ådel Vestbö Franzén, kulturgeograf
Samling: vid Säby kyrka i Tranås kommun

Här hittar du information om framkomlighet och karta till Säby sockencentrum och Säbydalen >

Kulturvandringen till Gärahov har ersatts med nedanstående kulturvandring – till runstenen i Hok!!!

Runstenen i Hok

Onsdag 29 augusti kl 18
Vid Runstensvägen i Hok hitta vi en runsten från sen vikingatid eller tidig medeltid. Runstenen flyttades ett tag men är nu tillbaka nära sin ursprungliga plats. Stenen anses vara en så kallad gränssten och texten på den är hårt vittrad och svårläst. Under vandringen får vi lära oss mer om Runstenen i Hok och höra vad forskningen har kommit fram till om den. Vi kommer också få veta mer om runskriften, runalfabetet och om varför det restes runstenar och för vilka. Guide: Ann-Marie Nordman, arkeolog.
Samling: stenen vid Runstensvägen i villaområdet.

Här hittar du information om framkomlighet och karta till Runstenen i Hok >

Jönköping in på gården

Onsdag 5 september kl 18
I 1700- och 1800-talens Jönköping var det en livlig verksamhet på stadens innergårdar. Här fanns uthus med stall, magasin och verkstäder. I kvarterens inre förekom även odlingar av köksväxter  och små prydnadsträdgårdar. När staden växte snabbt under 1800-talet blev gårdarna ofta överbefolkade. Vid 1900-talets början betraktades de som slum och rivningsraseriet tog sin början.
Vid denna stadsvandring tittar vi in på några gårdsmiljöer som överlevde ”stadssaneringen”.
Guide: Agneta Åsgrim Berlin, Kulturarvsguiden.
Samling: Hoppets Torg, Jönköping.

Här hittar du även karta till Jönköping in på gården >

Hjärtlanda kyrka

Söndag 9 september kl 13
Hjärtlanda kyrka är den minsta av de så kallade Njudungskyrkorna och har endast genomgått smärre förändringar sedan den byggdes under 1100-talet. Den välbevarade romanska absidkyrkan med medeltida murverk och takstolar utgör ett historiskt dokument av nationellt intresse. Följ med på en visning av kyrkan både utvändigt och invändigt. Vi tittar även på det  omgivande landskapet med sina järnåldersgravfält och vilken betydelse stormanssläkter under vikingatiden haft för kyrkobygget och hela bygden.
Guide: Susanne Haltiner Nordström, arkeolog.
Samling: Hjärtlanda kyrka i Sävsjö kommun.

Här hittar du även karta till Hjärtlanda kyrka >

Före detta Boro-hus industriområde i Landsbro

Onsdag 12 september kl 18
Boro-hus i Landsbro var en stor och betydande trähusindustri, inte bara lokalt utan också ur ett riksperspektiv. Trähusproduktionen startade 1923 av bröderna Emilsson, med ett äldre sågverk som grund. Efter HSBs övertagande 1937 växte sedan fabriksområdet i flera etapper. Under 1980-talet blomstrade verksamheten men sedan kom 1990-talskrisen med flera konkurser och
1994 var sagan all. Det gamla fabriksområdet är idag ett levande industriområdet, vissa byggnader har försvunnit men mycket av Boro-historian finns ännu bevarad i de stora magasins- och hallbyggnaderna.
Guide: Britt-Marie Börjesgård, byggnadsantikvarie.
Samling: På gräsplanen öster om före detta Boro-kontoret, korsningen Brobygatan – Brobyvägen.

Här hittar du även karta till Boro-hus industriområde i Landsbro >

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Klocka ikon
Öppettider Följer museets öppettider
Kalender ikon
Startdatum: Söndag, 26 aug, 2018
Kalender ikon
Slutdatum: Onsdag, 12 sep, 2018
Plats ikon
Plats: Jönköpings läns museum, Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef