Kulturarvsdagen: Att färdas på historiska vägar – Jönköpings läns museum
En stig leder in i granskogen, omgiven av grönt ris och mossa

Kulturarvsdagen: Att färdas på historiska vägar

Välkommen på en guidad vandring längs med hålvägssystemen vid Slättäng, i norra Sandhems socken i Mullsjö kommun.

Vägarna i landskapet knyter samman människor och bygder. Äldre vägar passerade genom gårdstun och tät intill kyrkor och sockencentrum i ett slingrande, terränganpassat vägnät. Dagens vägar är anpassade efter andra syften och färdmedel och undviker helst äldre tiders inägor. På så går en del av förståelsen för landskapets uppbyggnad förlorat för dagens resenärer.

På vissa ställen finns dock de äldre och de nya vägarna i närmast parallella stråk. Framför allt gäller det terrängavsnitt med goda förutsättningar för färdvägar eller där det varit svårt att hitta passager för vägar. Ett sådant ställe är Sandhems socken där lämningar efter Eriksgatuleden kan följas i flera kilometer.

I dag kan vi följa spåren efter kungars och andras färdvägar i landskapet tack vare de hålvägar som avslöjar var gång- och ridstigar drog fram. Särskilt väl syns de i sluttande terräng där markslitaget varit som störst. På sådana platser ser hålvägarna ut som djupa diken och kan vara upp till tre meter djupa. I flackare terräng är de mer skålformade och bara någon eller några decimeter djupa. Ibland rör det sig om enstaka hålvägar men det finns också ”flerfilssystem” där flera hålvägar ligger bredvid varandra.

Följ med vår kulturgeograf Ådel V. Franzén under en guidad vandring längs hålvägarna!

Samling på parkeringen vid Sandhems kyrka, 565 94 Sandhem.

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: söndag, 8 sep. 2024
Klocka ikon
Starttid: 13:00
Varaktighet ikon
Pågår ca: 1 timme
Plats ikon
Plats: Sandhems Kyrka, 565 94 Sandhem

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Profilbild av Ådel Vestbö Franzén
Ådel Vestbö Franzén

Kulturgeograf

Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice