En grå dopfunt med mönster, frilagd mot enfärgad bakgrund.

Konstnärssamtal: Allt det som var heligt ligger nu under vatten

Söndag 1 november kl 12:00 sker ett kort samtal mellan konstnären Lina Lundquist och kulturgeograf Ådel Franzén. Lina kommer även att finnas på plats under eftermiddagen för att möta besökare.

I utställningen Allt det som var heligt ligger nu under vatten har konstnären Lina Lundquist skapat en fiktiv fortsättning på berättelsen, som utspelar sig i en framtid då hela Huskvarna är översvämmat. Här presenteras en samling verk som undersöker relationen mellan språk, bild och materiella narrativ samt hur dessa speglar samhälleliga och politiska strukturer. Plats och historia medieras genom text, bild och minnen. Vissa blir del av en vedertagen historieskrivning, andra lämnas utanför. Vad kan vi lära genom att studera sådana konstruktioner? Vilka är de givna, ofta osynliggjorda ramarna och hur kan vi föreställa oss möjliga alternativ?

 

 

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: Söndag, 1 nov, 2020
Klocka ikon
Starttid: 12:00
Varaktighet ikon
Pågår ca: 10 minuter
Plats ikon
Plats: Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice