Karta över Vätterbygden 1728 och nutid

Föredrag: Vegetation i Vätterbygden under 400 år

Välkomna till en upptäcktsfärd i Vätterbygdens botaniska historia! Ådel Vestbö Franzén, antikvarie och  fil. dr. i kulturgeografi håller föredraget Vegetation i Vätterbygden under 400 år. Med kartor, tullängder och domböcker som vegetationshistorisk källor.

Den biologiska mångfalden är resultat av hävd och brukande genom århundraden. Boskapen och lien har stimulerat viss växtlighet och hindrat annan. Vissa träd som gav bra lövfoder gynnades av bonden medan andra träd togs bort. Genom att studera kartor från 1600-talet mitt och framåt kan vi få en bra uppfattning om markanvändningen och växtligheten under förgången tid.

I stadens tullängder ser vi växter som kan köpas och säljas på en marknad, medan häradstingens domböcker visar när konflikter uppstod mellan kronans behov och böndernas önskemål.

Arrangeras tillsammans med Botaniska Sällskapet i Jönköping.
Fri entré.

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: Onsdag, 16 jan, 2019
Klocka ikon
Starttid: 19:00
Varaktighet ikon
Pågår ca: 1 timmar
Plats ikon
Plats: Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Porträtt av Liselotte Munther
Liselotte Munther

Enhetschef