En stillbild ur en äldre film, med vy över en motorled genom ett grönskande landskap. I bilden står titeln Vätterleden

Vätterleden – ett spektakulärt vägprojekt från 1950-tal till 1970-tal

Filmen om Vätterleden ? ett spektakulärt vägprojekt från 1950-tal till 1970-tal
Johan Mellström & Mikael Nordström

Filmen hade premiär på länsmuseets YouTube-kanal den 13 december 2020 – på dagen 60 år efter att Vätterleden etapp 1 invigdes den 13 december 1960.
Du kan också se filmen här nedan.

Ett unikt filmmaterial

I januari 2019 kontaktade Johan Mellström Jönköpings läns museum angående några filmer som familjen hade i sin ägo. Han undrade om länsmuseet var intresserat av ta emot filmerna. Det var filmupptagningar från bygget av Vätterleden ? ett omtalat vägprojekt som pågick från 1950-tal till 1970-tal. Filmerna var upptagna av Johans farfar Gösta Mellström som under mer än 30 år arbetade som vägingenjör vid Vägverket och som målmedvetet följde motorvägsbyggets olika etapper, från Jönköping till Ödeshög.

Vi kom fram till att det vore intressant att försöka berätta hela historien om Vätterleden, och påbörjade ett filmprojekt. Arbetet inleddes med att göra en genomgång av vad som visades på filmerna. Det blev många utflykter längs dagens E4 för att identifiera de platser och faser i projektet som Gösta filmat.

Intervjuer och dokumentation

Vi letade vidare i arkiv och dagstidningar och sökte efter personer som varit med vid bygget. Vi fick tag i Jöran von Platen som varit chefskontrollant under etapp 1 och Åke Pettersson som arbetat som projektör för större delen av vägprojektet. De ställde upp på intervjuer och försåg oss med ovärderlig information. En utmärkt dokumentation av vägprojektet fanns också i Nordiska museets och Pia Götebos rapport ?Vätterleden ? en etnologisk studie av ett motorvägsbygge? från 1979.

Pressen följde naturligtvis vägbygget med stort intresse och det skrevs åtskilligt om Vätterledsbyggets fortskridande. Dessa artiklar har varit en viktig källa för oss. Många andra personer, ingen nämnd och ingen glömd, har försett oss med ytterligare uppgifter och även fotomaterial. Men framför allt är det Gösta Mellströms filmer som talar.

Tack vare Johans starka vilja och engagemang och inte minst åtskilliga ideella arbetstimmar har vi nu tillsammans slutfört en filmberättelse på ungefär 1 timme.

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Klocka ikon
Öppettider Följer museets öppettider
Kalender ikon
Startdatum: Söndag, 13 dec, 2020
Kalender ikon
Slutdatum: Söndag, 28 feb, 2021
Plats ikon
Plats: Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef


Bilder