Ett motsägelsefullt möte

En föreläsning med Pia Lundqvist som nyligen kommit ut med boken Ett motsägelsefullt möte – svenska missionärer i bakongo i Fristaten Kongo.

Projektet startade med en nyfikenhet på varför missionärerna åkte till Kongo – men också frågan om hur mission och kolonialism hör samman. Vi får ta del av projektets resultat samt de studier av enskilda missionärer som gjorts.

Efter föreläsningen leder kyrkoherde och doktor Ann Aldén ett samtal kring temat. Medverkar gör också två av konstnärerna bakom utställningen Les archives suedios – Öppnandet, Cecilia Järdemar och Freddy Tsimba.

I samarbete med Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Pia Lundqvist (f. 1964) är docent i historia och är verksam som forskare och lärare vid Göteborgs Universitet. I sin forskning har hon ägnat sig åt frågor som rör textil handel, konsumtion och materiell kultur samt migration och kulturmöten – framför allt under 1700- och 1800-talen.
Foto: Conny Nylén

Boken ”Ett motsägelsefullt möte”

Fristaten Kongo har kommit att symbolisera ett av den europeiska imperialismens allra mörkaste kapitel. I spåren av koloniseringen startade Svenska Missionsförbundet sin verksamhet i landet under tidigt 1880-tal. Sammanlagt arbetade 124 missionärer för samfundet här fram till 1908 då kolonin övergick i belgiskt styre. De utsända kom från små omständigheter och hade sin bakgrund i väckelserörelsen med dess demokratiska folkrörelseanda. Samtidigt var de påverkade av tidens idéer om hur européerna förväntades civilisera andra folk. Vad hände när radikaliteten i missionärernas kallelse konfronterades med den kongolesiska vardagen och visionen om jämlikhet sattes på prov?

I Ett motsägelsefullt möte utforskar historikern Pia Lundqvist missionärernas möte med befolkningsgruppen bakongo. I förhållande till folket framstod missionärerna som auktoriteter, men de befann sig samtidigt i en utsatt position. Under missionens första decennier dog fyra av tio utsända av tropiska sjukdomar. Utifrån en biografisk ansats med material ur dagböcker och brev belyser författaren komplexiteten i missionsprojektet: de utsändas relationer till befolkningen, de koloniala myndigheterna och varandra.

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: Lördag, 19 okt, 2019
Klocka ikon
Starttid: 13:00
Varaktighet ikon
Pågår ca: 1 timmar
Organisatör ikon
Arrangeras med: Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan
Plats ikon
Plats: Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Patricia Hallman
Patricia Hallman

Verksamhetsutvecklare interaktion