En logotyp för ARkivens Dag. En vit platta med ett stort versalt A. Under det står det Arkivens Dag.

Arkivens Dag

Välkommen till Arkivens Dag! I år på Gummifabriken i Värnamo, på Biblioteksscenen.

Vad är Arkivens dag? I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, statliga beslut likväl som människors minnen och tankar. Historien finns lagrad på pergament, papper och datafiler. Arkiv runt om i landet inbjuder dig till öppet hus. Titta in bakom kulisserna, låt dig imponeras och fascineras av spännande dokument, ta del av lärorika utställning och intressanta föredrag.

10.45-11.00 Arkivens dag invigs

Raymond Pettersson, Jönköpings läns arkivförbund

11.00-12.00 Kända röster från Värnamo

Yvonne Öhrbom och Bengt Fritjofsson, Värnamo Släktforskarförening

13.00 Jönköpings läns museums arkiv

Henrik Johansson Arkivarie berättar om vad som finns i länsmuseets arkiv för släktforskare och vilka berättelser som finns från Värnamo med omnejd. Ni kan även begära ut äldre soldatinformation från det Centrala soldatregistret.

14.00 Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Arkivarie Richard Fransson berättar om Jönköpings läns folkrörelsearkivs verksamhet, samt visar bilder från Värnamo med omnejd.

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: Lördag, 13 nov, 2021
Klocka ikon
Starttid: 11:00
Varaktighet ikon
Pågår ca: 4 timmar
Organisatör ikon
Arrangeras med: Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Värnamo kommun, Värnamo Släktforskarförening
Plats ikon
Plats: Gummifabriken Värnamo, Jönköpingsvägen, Värnamo

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Henrik Johansson

Arkivarie