Vetlanda kyrka – Jönköpings läns museum

Vetlanda kyrka

Publicerat: 4 dec, 2014

Vetlanda kommun

De färgrika väggmålningarna från 1905 i Vetlanda kyrka har konserverats under hösten 2014 och samtidigt åtgärdades några av inventarierna på länsmuseets ateljé.

Ludvig Frid tog tre år på sig att måla väggarna i Vetlanda kyrka och resultatet är imponerande. De har nyligen rengjorts och lagats av länsmuseets konservatorer som konstaterar att målningarna fortfarande är i bra skick. Det stora huvudbanéret över Carl Lejonadler är från 1700-talets mitt och konserverades på museets ateljé i Jönköping.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Bilden av S:ta Cecilia spelande på orgel och omgiven av en änglakör är lämpligt nog precis ovanför orgelläktaren i basilikans mittskepp.
Huvudbaner. Bladornamentiken på hjälmtäcket var ovanligt yvigt och djupt skuret. Bladornamentiken på hjälmtäcket var ovanligt yvigt och djupt skuret, Det sträckte sig närmare en halvmeter ut från skölden.