Kvarteret Mässingen – Jönköpings läns museum
Två grävskopor gräver i marken. Två personer står framför grävskoporna och gräver med spade.

Kvarteret Mässingen

Publicerat: 22 sep, 2014

Arkeologi i kvarteret Mässingen

Sedan slutet av augusti i år undersöker arkeologer från Jönköpings läns museum tillsammans med kollegor från Östergötland några stadstomter i Norrköping. De ligger i hertig Johans nya stad norr om Motala ström; ett försök att i början av 1600-talet skapa ståndsmässiga kvarter intill det nya slottet Johannesborg.

Precis som i Jönköping skedde stora förändringar i Norrköping under 1600-talets första årtionden. Hertigen av Östergötland uppförde sitt nya residens och industrier som vapenfaktori och mässingsbruk tillkom. Mycket skedde med hjälp av utländskt, främst holländskt och tyskt, kapital och kunskap. Industriidkare som Louis De Geer bidrog aktivt till stadens utveckling. Utgrävningar i lämningarna efter hans palats på Saltängen invid Motala ström visar hur modernt och praktfullt en internationell finansbarons liv kunde te sig i stormaktstidens Sverige.

Tomterna som nu undersöks ligger strax nordväst om De Geers bostad. De representerar en medvetet planerad utvidgning av stadsområdet och har ägts av mässingsbruket. Men vem har egentligen bott där? Brukets egen personal eller andra hyresgäster? Och varför avstannade utbygganden av kvarteren? De frågorna återstår att besvara. Liksom spörsmål kring vad som egentligen skedde i samband med stadsbranden år 1655 och vid de ryska truppernas härjningar 1719. Hur återhämtade sig staden och dess invånare?

Idag är den öppna platsen invid Rodgagatan mest känd som bussterminal intill järnvässtationen. Men i markens ryms spår efter mänskligt liv under flera sekler. Det är precis de spåren som Ann-Marie, Kristina, Ilona och Annika från Jönköpings läns museum försöker hitta och tyda på rätt sätt tillsammans med kollegorna Ann-Charlott, Maria, Joel och Mikko från Östergötlands museum. Så spännande när vi börjar se parallellerna mellan dessa båda betydelsefulla 1600-talsstäder!

Läs även om Kvarteret Mässingen på våra kollegors blogg:

Arkeologi och byggnadsvård i Östergötland (Östergötlands museums blogg) >

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Två grävskopor gräver i marken. Två personer står framför grävskoporna och gräver med spade. Husgrunder från 1700-talets stadsgårdar rensas fram med både maskin och handkraft.
Två personer, den ena gräver runt en sten och den andre står och kollar på. Resterna efter ett kök från mitten av 1700-talet med ett spisfundament och ett tegelgolv rensas fram.
Fynden blir allt fler. Vissa är extra roliga, som fina kakelplattor från holländska Delft, tegel med avtryck från klövar samt de eleganta kritpiporna.