Järnålder vid Himlabackarna – Jönköpings läns museum
Drönarbild som visar gravfält och omgivande skog ovanifrån.

Järnålder vid Himlabackarna

Publicerat: 28 sep, 2018

Nu gräver vi på Himlabackarna i Vetlanda igen! Det är en arkeologisk utgrävning av ett gravfält från äldre delen av järnåldern (ca 300-500 e.Kr). Mellan 2016 och 2018 har vi genomfört utredning och förundersökning i samband med planerad bostadsbebyggelse i området.

Gravfältet består av domarringar och andra typer av stengravar. Just nu letar vi efter själva gravarna som består av gropar eller lager med brända människoben och medlämnade gravgåvor som till exempel smycken, glaspärlor och knivar. Än så länge har vi undersökt en grav där bland annat två fibulor (dräktspännen), en glaspärla och ett vackert huvud till en dräktnål påträffades. Undersökningarna håller på fram till slutet på oktober.

Vi kommer att ha en visning för allmänheten onsdagen den 10 oktober, kl. 17.30.  Läs mer här.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Jörgen Gustafsson
Jörgen Gustafsson

Arkeolog

Kristina Jansson

Arkeolog


Bilder

Drönarbild över framrensade gravar. Översiktsbild från ovan som visar de framrensade gravarna som vi nu ska undersöka.