Konserveringsarbeten i Vimmerby kyrka – Jönköpings läns museum
Snidat trä med många detaljer, färg och förgyllning.

Konserveringsarbeten i Vimmerby kyrka

Publicerat: 28 dec, 2016
Avslutande konserveringsarbeten i Vimmerby kyrka

Konservering 2015

Under 2015 gjordes en ganska omfattande konserveringsinsats för flera av inventarierna i Vimmerby kyrka. Även de föremål som förvaras i det lilla museet i kyrkans tornvind sågs över och ordnades upp på ett bevarandemässigt bättre sätt än tidigare.

Några av de planerade insatserna, nämligen predikstolens baldakin och krönet på altaruppsatsen, sparades till ett senare tillfälle. Det fanns en plan för ommålning av kyrkorummets väggar och tak, och då skulle det byggas upp ställningar för arbeten på hög höjd.

Konservering 2016

Under hösten 2016 var det dags för de avslutande konserveringsarbetena. Skadorna på de förgyllda detaljerna på altaruppsatsens krön bestod av kraftiga flagningar i och bortfall av guldskiktet. Därtill var det ganska smutsigt. Predikstolens baldakin var i stabilare skick, men mycket smutsad.

Åtgärderna som utfördes var de planerade: nedfästning av färg- och förgyllningsskikt samt rengöring av ytorna.

Altaruppsatsen tillverkades i nyklassicistisk stil till Vimmerby nya kyrka, som invigdes 1859. Predikstolen har dock tillhört den tidigare kyrkobyggnaden, och tillverkades redan 1716.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Snidat trä med många detaljer, färg och förgyllning. Predikstolens baldakin, del av. Foto Ninni Ekre, efter konservering.
Byggnadsställning inomhus framför en vägg. Altaruppsatsen bakom den uppbyggda ställningen. Foto Ninni Ekre, under konservering.
Förgyllt skulpterat trä med sprickor i ytan. Förgylld detalj på altaruppsatsens krön. Spjälkningar. Foto Ninni Ekre, under konservering.
Baldakinens insida under pågående rengöring. Foto Ninni Ekre, under konservering.