Officersmässen Trianon – Jönköpings läns museum
Halvcirkelformat svart fält med vita bågar på.

Officersmässen Trianon

Publicerat: 28 dec, 2016
Konservering av målade överstycken på fasaden till byggnadsminnet Trianon

Officersmässen Trianon, som idag fungerar som mäss för militärpersonal vid Eksjö garnison, har anor från 1700-talets slut. Idag är den förklarad som byggnadsminne.

Byggnadshistorik

1792 uppfördes den tredelade byggnaden som stabsbyggnader för Kalmar regementes mötesplats i Mariannelund. Byggnaderna var förhållandevis enkla, men utgör ännu grunden i dagens flygelbyggnader och den främre delen av huvudbyggnaden.

Garnisonen är en av världens äldsta som fortfarande är i bruk. Mässen har följt sitt regemente och flyttats vid tre tillfällen. Första gången år 1796 till Hultsfred, där byggnaderna placerades i en triangulär gruppering som gav namnet Trianon. 1920 flyttades den med till Eksjö, intill sjön Hunsnäsen och slutligen, när I 12 avvecklades 1995, till nuvarande läge: Ing 2-området. Trianon drivs idag av en mässförening.

Målningarna

De halvmåneformade fönsteröverstyckena på flygelbyggnaderna utgörs av dukar med målade korslagda svärd och olivkransar, och över dörrarna har man målat fönsterimitationer, också på duk. Målningarna har med åren blekts och slitits ganska kraftigt, både av väder och vind, men också av att ha monterats ned och upp vid flyttning av byggnaderna. Flera var mycket trasiga och sköra, och var i stort behov av konserveringsinsatser.

Konservering

De trasiga delarna monterades ned och transporterades till ateljé för åtgärd, i form av bland annat lagning av väv, tillförande av stöddukar, rengöring osv. De som var mera stabila kunde åtgärdas på plats. Den största målningen, Svea Lejon, som har sin plats på huvudbyggnadens gårdssida, blev både impregnerad på värme-vacuumbord och monterad på ny stödduk.

Efter avslutade åtgärder sattes de nedplockade överstyckena på plats igen, och förhoppningen är att de ska hålla i ytterligare många år.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Halvcirkelformat svart fält med vita bågar på. Dörröverstycke med skyddsklistring inför nedmontering. Man ser också att duken dragits upp i nederkanten. Foto Ninni Ekre, före konservering.
Ljusbrunt lejon ligger och tittar åt höger. Målningen med Svea Lejon är krackelerad i ytan och skador längs kanterna. Foto Ninni Ekre, före konservering.
Målning med gula blad och svärd. Detalj av trasig duk. Foto Ninni Ekre, före konservering.
Målningar utan ram ligger på ett bord. Behandling på värme-vacuumbord. Foto Ninni Ekre, under konservering.