Konservering, Gislaveds konsthall – Jönköpings läns museum
Gula målningar på blått tak.

Konservering, Gislaveds konsthall

Publicerat: 28 dec, 2016
Konservering av dekorationsmålad interiör i Gislaveds konsthall

Byggnadshistorik

Byggnaden från 1847, som tidigare kallades Kulturhuset Borgen, är en av Gislaveds äldsta. Den byggdes ursprungligen som butik och bostad åt Claes Werner Rydström, som här öppnade Gislaveds första affär, en lanthandel.

Dekorationsmålningar

I slutet av 1920-talet gjordes en omfattande restaurering av huset. Bland annat lät den dåvarande ägaren en konstnär ? Evert Färhm ? dekorera tak och väggar, varav ännu en takmålning finns synlig i ett av rummen liksom väggdekoren i ett annat.

Konservering

Under årens lopp har målningarna slitits och nötts, och väggdekoren ? som är utförd på pappspända väggar ? hade även gått upp i skarvarna i takt med rörelser i husets timmerstomme. I takmålningen fanns en hel del färgflagor som släppt från underlaget och satt löst.

Under september månad arbetade konservatorerna med att fästa lösa skarvar i väggmåleriet, ersätta saknat material med nytt i samma stil och retuschera bortfall, repor och andra skador i ytorna. De lösa flagorna i takmålningen fästes också ned.

Målerierna i båda rummen finns synliga för den som besöker konsthallen.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Gula målningar på blått tak. Dekormålat tak i ett av Konsthallens rum. Foto Ninni Ekre.
Målad väggdekor på papper. Här har en skarv släppt och visar en bred glipa. Foto Ninni Ekre, före konservering.
Målning av röda och blå blommor med blad på vägg. Målad väggdekor på papper. Runt en av ventilerna saknades pappmaterial. Det ilagade pappret syns upptill i det grå som en vit s-form. Det nya papperet målades sedan in. Foto Ninni Ekre, under konservering.