Vi gräver i Örebro igen – Jönköpings läns museum
Stenformation i ett avverkat skogsområde

Vi gräver i Örebro igen

Publicerat: 28 mar, 2019

Nu ska vi arkeologer från länsmuseet gräva i Örebro län igen! Denna gång blir det vid Lanna golfbana, ca 3 km sydväst om Vintrosa. Anledningen till den planerade förundersökningen är att nya hus ska byggas öster om golfbanan där det finns röjningsrösen och en förhistorisk grav. Att det ligger fornlämningar inom området vet vi eftersom vi gjorde en arkeologisk utredning där förra året. Det vi däremot inte vet är hur gamla röjningsrösena eller graven är. Förhoppningsvis kan vi ta reda på det under kommande veckor i april och början av maj då undersökningarna pågår. Vi ska också ta reda på om det finns dolda anläggningar under marken som visar att människor också bott på platsen under förhistorisk tid.

Bilden ovan visar den runda stensättningen som ska undersökas.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Kristina Jansson

Arkeolog


Bilder

Stenformation i ett avverkat skogsområde Ett av de sjuttiotal röjningsrösen som finns i området.
Fastighetskartan skala 1:10 000 med förundersökningsområdet, röjningsröseområdet och graven markerade.