Knappverkstad på Hedenstorp? – Jönköpings läns museum
Utsnitt ur en gammal handritad karta.

Knappverkstad på Hedenstorp?

Publicerat: 29 aug, 2018

Nu gräver vi på Hedenstorp igen! Det är en arkeologisk utgrävning av en äldre bytomt på Hedenstorp som pågår. Länsmuseet har under ett par års tid genomfört ett antal arkeologiska utredningar och förundersökningar inom det blivande industriområdet öster om riksväg 40 och väg 195 i höjd med Hedenstorp.

Vi har bland annat lokaliserat läget för Hedenstorps by under 1600-talet. Platsen består idag av åkermark, och inga spår av byn har varit synliga under minst 150 år. På en karta från 1647 finns en by med två gårdar markerade. Redan på 1300-talet omnämns Hedenstorps huvudgård. Vi vet dock inte om huvudgården låg på samma plats som byn från 1600-talet.

Nu när vi gräver på platsen försöker vi bland annat ta reda på om det fanns bebyggelse på platsen redan under medeltiden. Hittills har vi hittat ett antal husgrunder som kommer att undersökas närmare. Under schaktningsarbetet har vi också hittat keramikskärvor, fönsterglas och metallföremål som hör till byn. Dessutom har vi hittills samlat in över åttio (!) knappar av koppar eller tenn. Antalet är så anmärkningsvärt, att vi anar att en knappverkstad har funnits i byn.

Undersökningarna kommer att pågå till vecka 37 (ca 14 september).

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Ann-Marie Norman
Ann-Marie Nordman

Arkeolog