fbpx
Museet 2017

Vi söker länsmuseichef

Publicerat: 23 sep, 2019

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum, som levandegör länets kulturarv. Mitt i Jönköping, i en karaktäristisk byggnad av arkitekt Carl Nyrén, möter besökare utställningar i salar med ljus och rymd. I museets byggnader ryms även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv och en ateljé för målerikonservering. Den betydande verksamheten runt om i länet utgår från tre uppdragsperspektiv – förvaltning, forskning och förmedling. De ca 45 anställda arbetar med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, byggnadsvård, etnologiska dokumentationer och pedagogisk verksamhet med delaktighet i fokus. Med expertis och kunskapsunderlag inom en rad områden knutna till kulturarv, bidrar länsmuseet på ett hållbart och långsiktigt sätt till samhällets utveckling. Stiftelsen Jönköpings läns museum bildades 1977. Huvudmän är Region Jönköpings län, Jönköpings kommun samt Jönköpings läns hembygdsförbund.

Till Jönköpings läns museum söker vi nu

LÄNSMUSEICHEF
Som länsmuseichef har du ett fullt ut delegerat ansvar att leda, utveckla och företräda Jönköpings läns museum. Museet har genomgått en omfattande utveckling och förändring under senaste tio åren och är idag ett välskött och modernt länsmuseum som bl a har uppmärksammats som enastående för museets värdskap och tillgänglighet enligt ”Swedish Welcome”. Som ett led i den positiva utvecklingen har besöksantalet stadigt ökat både på museet och i våra aktiviteter ute i länet. Den övergripande utmaningen för ny länsmuseichef och museets medarbetare blir att tillsammans med huvudmän, regionens och kommunernas företrädare samt näringsliv och det omgivande samhället lyfta verksamheten till nästa nivå för visionen, ”Ditt länsmuseum för ett rikare liv”. Det förväntas att du, i rollen som museichef, nätverkar och representerar Jönköpings läns museum i olika sammanhang i syfte att tillvarata verksamhetens intressen och bygga strategiska relationer som hjälper verksamheten att utvecklas mot stiftelsens långsiktiga mål. Formellt ansvarar du för ledning av museets verksamheter och innehåll. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i uppdraget är att:

  • Planera, leda, utveckla och följa upp mål för verksamheten och dess ekonomi, faciliteter, varumärke, personal och arbetsmiljö,
  • Säkerställa museets arbete med de kulturpolitiska prioriteringarna med fokus på ökad länsnärvaro, tillgängligt kulturliv och en fortsatt satsning på barn och unga,
  • Utveckla goda relationer, samarbeten och nätverk med bland annat uppdragsgivare, myndigheter och civilsamhället. Särskilt viktiga samarbetspartners är, i detta avseende, Jönköpings läns hembygdsförbund och Jönköpings läns konstförening,
  • Företräda och representera verksamheten i olika sammanhang i länets 13 olika kommuner,
  • Förvalta och utveckla museets samlingar och säkerställa säkra och funktionella lokaler för samling och arkiv.

Länsmuseichef för Jönköpings läns museum rapporterar till styrelsen och styrelsens ordförande samt är ledamot i stiftelsestyrelsen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placeringsorten är Jönköping. För uppdraget krävs att du har körkort.

Den vi söker
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av ledning och utveckling med helhetsansvar från politiskt styrd verksamhet och med god förankring och intresse inom kulturområdet. Har du dessutom erfarenhet från arbetet inom någon kulturinstitution alternativt från verksamhet med uppdrag inom området för public service är det meriterande. Jönköpings läns museum driver verksamhetsområden som både är anslagsfinansierade och uppdragsfinansierade vilket ställer krav på att du är väl insatt i kulturpolitiska arbetsformer för anslagsfinansierad verksamhet och att du även har erfarenhet av arbete med extern finansiering och kommersiell affärsutveckling.

Uppdraget som länsmuseichef kräver att du i hög grad trivs att verka i en offentlig roll i avseende att representera och företräda verksamheten men också att du utvecklar och stärker långsiktiga relationer och kontaktnätverk på olika nivåer i samhället. Som person är du social och skicklig i din kommunikation, stabil och trygg i din kunskap och erfarenhet. Du har ett genuint kulturintresse och är samhällsorienterad. Ditt ledarskap präglas av att du är tydlig, strukturerad, fattar beslut samtidigt som du är visionär, strategisk och utvecklingsorienterad. Du har dokumenterat goda meriter som ledare med goda resultat som följd och du får saker genomförda genom att arbeta genom dina medarbetare och din organisation. I grunden har du en relevant akademisk examen och har en ledarskapsutbildning.

I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Finnveden Executive AB. För ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anne Palmgren på mobil +46 707 127222. Då urval sker löpande vill vi få din ansökan snarast, dock senast 27 oktober Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, www.finnvedenexecutive.se.

i Information


Kontaktuppgifter
Anne Palmgren

Finnveden Executive AB