Bild på tre personer. I bakgrunden av personerna hänger tavlor.

John Bauer antas till Konstakademien

Publicerat: 24 nov, 2017
Efter ett par misslyckade försök antas John Bauer 1900 till Konstakademien i Stockholm. Han hade då under ett par års tid förberett sig genom studier på den privata Althins konstskola. När han kommer in på den prestigefyllda skolan firar han tillsammans med vännerna på Berns Salonger.

Men Bauer vantrivs ofta under sin tid på skolan. Undervisningen är konservativ och under de första åren ägnar de sig mest åt mycket grundliga studier i perspektiv- och modellteckning.

Han funderar flera gånger på att avsluta sina studier, men han övertalas att stanna kvar på skolan. Särskilt en av hans professorer, målaren Gustaf Cederström (mest känd för ”Karl XII:s likfärd”), ger honom stöd och uppmuntran. De har flera duster genom åren ? inte så märkligt då de har en väsensskild syn på konsten ? men Cederström inser att den bångstyrige Bauer trots allt är en sällsynt talang. Bauer bestämmer sig för att stanna kvar och han studerar på skolan i fem år.

Traditionellt historiemåleri

Utbildningen på Konstakademien är väldigt traditionsbunden. Eleverna drillas i teckning, komposition, anatomi och andra ädla ämnen. Det traditionella historiemåleriet är fortfarande det rådande idealet och nya intryck från den moderna konsten tillåts inte påverka utbildningen på något sätt.

Den unge John Bauer vill som alltid gå sin egen väg. Det är inte svårt att föreställa sig att han ? som föredrog att teckna ute i den fria naturen ? kände sig instängd i de kvava lektionssalarna.

Han är en ganska lat och bekväm elev. Allting går kanske lite för enkelt för en naturbegåvning av hans slag. Men han har en fantastisk förmåga att ta till sig nya idéer och han hanterar olika stilar och arbetstekniker med en imponerande lätthet. Bauer utvecklar dessutom sitt historiska intresse under åren på skolan genom att detaljstudera historiska kostymer och dräkter.

Separat undervisning för kvinnliga elever

Sedan 1864 accepterar skolan även kvinnliga elever. De får dock inte studera tillsammans med männen, utan de går i separata grupper med delvis specialinriktad undervisning (och deras nakenmodeller tillåts inte ta av sig underbyxorna).

En av flickorna som studerar på skolan samtidigt som John, Esther Ellqvist, blir inom några år fru Bauer. Hon är en ambitiös och begåvad elev, men hon får aldrig samma möjligheter att utveckla sitt konstnärskap som sina manliga kollegor.

Olika generationer

John, Esther och deras vänner tillhör en ”mellangeneration” i den svenska konsten. När de påbörjar sina konststudier dröjer det ännu några år innan modernismen slår igenom med full kraft ute i Europa. Men de är samtidigt avsevärt yngre än de konstnärer (och tidigare elever på skolan) som ännu dominerar det svenska konstlivet: Carl Larsson, Richard Bergh, Anders Zorn och Bruno Liljefors.

Tjugo år tidigare hade dessa unga konstnärer organiserat sig i protest mot den konservativa konstsynen på Konstakademien, inte minst hos den auktoritäre direktören Georg von Rosen. Protesten mynnade ut i bildandet av Konstnärsförbundet som på 1890-talet är tongivande i det svenska konstlivet.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Bild på tre personer. I bakgrunden av personerna hänger tavlor. Foto på John stående tillsammans med studiekamrater
Bild målad i tusch av olika dräkter. Dräktstudier 1901. Tusch och gouache
Målad bild på en man i ett vitt skynke. Mannen har en hatt med kors samt håller i en stav. Dräktstudier 1901. Tusch och gouache