Torskinge kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,2 MB) – Jönköpings läns museum

Torskinge kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,2 MB)

Publicerat: 5 nov, 2021

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:18
Författare: Charlotte Mårland
Socken: Torskinge
Kommun: Värnamo
Sidor: 40

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Museumpeersonal
Charlotte Mårland (tjänstledig)

Byggnadsantikvarie