Lura kulle, Torpa 2:1 (Pdf 2 Mb) – Jönköpings läns museum

Lura kulle, Torpa 2:1 (Pdf 2 Mb)

Publicerat: 5 maj, 2023

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid trädplantering intill fornlämning L1973:2203, Lura kulle, på fastigheten Torpa 2:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2023:13
Författare: Jörgen Gustafsson
Socken: Jönköping
Kommun: Jönköping
Sidor: 16

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Jörgen Gustafsson
Jörgen Gustafsson

Arkeolog