Lundströms plats. Arkeologisk undersökning inom område med medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, Lundströms plats, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50 – Jönköpings läns museum

Lundströms plats. Arkeologisk undersökning inom område med medeltida kulturlager och bebyggelselämningar, Lundströms plats, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2008:78
Författare: Björn Varenius
Socken: Jönköpings stad
Kommun: Jönköping
Sidor: 117

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk