Lannaskede gamla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,7 MB) – Jönköpings läns museum

Lannaskede gamla kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,7 MB)

Publicerat: 10 mar, 2021

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:03
Författare: Margareta Olsson
Socken: Lannaskede
Kommun: Vetlanda
Sidor: 40

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Margareta Olsson

Byggnadsantikvarie