I kullens förvar. Inför planerad exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Storegården 1:1 – Jönköpings läns museum

I kullens förvar. Inför planerad exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Storegården 1:1

Publicerat: 9 jan, 2018

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2005:42
Författare: Håkan Hylén
Socken: Bäckseda
Kommun: Vetlanda
Sidor: 17

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk