Kärda kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,3 MB) – Jönköpings läns museum

Kärda kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. (2,3 MB)

Publicerat: 5 nov, 2021

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:17
Författare: Charlotte Mårland
Socken: Kärda
Kommun: Värnamo
Sidor: 44

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Museumpeersonal
Charlotte Mårland (tjänstledig)

Byggnadsantikvarie