Järsnäs kyrkogård. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 119:1, 129:1 m fl inför ny dagvattenledning runt Järsnäs kyrka (pdf, 5 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Järsnäs kyrkogård. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 119:1, 129:1 m fl inför ny dagvattenledning runt Järsnäs kyrka (pdf, 5 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2015:19
Författare: Susanne Haltiner Nordström
Socken: Järsnäs
Kommun: Jönköping
Sidor: 8

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk