Hävd och händelser i Hultet ca 1350–1750 (pdf 6 Mb) – Jönköpings läns museum

Hävd och händelser i Hultet ca 1350–1750 (pdf 6 Mb)

Publicerat: 18 jun, 2020

Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ-nr Nässjö 149:1-2 samt 149:4 inför planerad industribebyggelse inom Hultet 1:1, Nässjö socken i Nässjö kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2019:31
Författare: Ådel V. Franzén, Leif Björkman & Kristina Jansson
Socken: Nässjö
Kommun: Nässjö
Sidor: 134

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Profilbild av Ådel Vestbö Franzén
Ådel Vestbö Franzén

Kulturgeograf