Härdar och kokgropar från romersk järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 270 inför husbyggnation inom Månsarp 1:186 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Härdar och kokgropar från romersk järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 270 inför husbyggnation inom Månsarp 1:186 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2015:02
Författare: Anna Ödeén
Socken: Månsarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 30

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk