Härdar från äldre järnålder (pdf 4 mb) – Jönköpings läns museum

Härdar från äldre järnålder (pdf 4 mb)

Publicerat: 23 feb, 2021

Arkeologisk förundersökning av L2020:5564, boplatslämning övrig, inom fastigheten Tostås 2:1, Tranås stad och kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2020:28
Författare: Anna Ödeén
Socken: Tranås
Kommun: Tranås
Sidor: 40

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anna Ödeén

Arkeolog