Hällstorps knipphammare. Arkeologisk utredning inom fastigheten Kniphammaren 1:2 m.fl. och förundersökning av RAÄ 58:1 inför nedläggning av markkabel (pdf, 12 MB, nytt fönster) > – Jönköpings läns museum

Hällstorps knipphammare. Arkeologisk utredning inom fastigheten Kniphammaren 1:2 m.fl. och förundersökning av RAÄ 58:1 inför nedläggning av markkabel (pdf, 12 MB, nytt fönster) >

Publicerat: 15 dec, 2017

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2013:32
Författare: Anna Ödeén
Socken: Barnarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 30

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk