Gravröse på fastigheten Mossle 16:20 (Pdf, 1 Mb) – Jönköpings läns museum

Gravröse på fastigheten Mossle 16:20 (Pdf, 1 Mb)

Publicerat: 11 feb, 2021

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför byggandet av dagvattendike och kulvertering i anslutning till röset L2019:5537 på fastigheten Mossle 16:20, Värnamo socken i Värnamo kommun, Jönköpings län.

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2021:02
Författare: Jörgen Gustafsson
Socken: Värnamo
Kommun: Värnamo
Sidor: 10

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk